Over S.O.S. Ameland

S.O.S. Ameland komt voort uit het actiecomité Ameland. De samenstelling van dit actiecomité is per onderwerp wisselend en op gegeven moment ontstond de behoefte om een stichting op te richten, analoog aan die van Terschelling (Stichting Ons Schellingerland) om steviger te kunnen handelen naar allerlei instanties toe. Een groep personen heeft juridisch geen status, een stichting heeft die wel en kan belangen van de Amelander mede daardoor beter vertegenwoordigen.

De acties die het actiecomité in het verleden heeft gevoerd, al dan niet met succes, zijn acties tegen de bouw van een natuurcentrum in de Kaapsduun (2001), de bouw van een boorlocatie in De Vleyen (2009-2012), uitbreiding van de gaswinning op de Noordzee (2013), reageren tegen de grootschalige bouwplannen van Kontour BV op de locatie van het zwembad en aandacht bij het gemeentebestuur van Ameland vragen voor de negatieve effecten van grootschalige bouw op Ameland door projectontwikkelaars, speculanten en beleggers ten kosten van de kleinschalige exploitatie van toeristische onderkomens door de Amelanders (2012 – heden).

Stichting SOS Ameland heeft contacten met de werkgroep Vrije Horizon Schiermonnikoog en Stichting Ons Schellingerland en trekt zoveel mogelijk gezamenlijk op als het onderwerpen betreft die op de betreffende eilanden gezamenlijk spelen. Ook worden onderling kennis en vaardigheden uitgewisseld.

We hopen u via deze site en via onze Facebooksite op de hoogte te houden van alles wat we doen.

Contact

KvK nummer: 78649854
Bankrekeningnummer: NL96RABO0357711629

Webdesign Bert Olivier www.o4design.nl